เชิญร่วมสัมมนา "มะเร็งปอด ภัยเงียบคร่าชีวิต"

เชิญร่วมสัมมนา "มะเร็งปอด ภัยเงียบคร่าชีวิต"


แชร์กิจกรรมนี้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

พบกิจกรรมดูแลปอดให้แข็งแรง อาทิ ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test) ฟรี บรรยายหัวข้อ ‘’มะเร็งปอดภัยอันตรายที่ไม่มีอาการ โดยอายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ และ ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ" กิจกรรมฝึกลมหายใจและบริหารปอดโดยนักกายภาพบำบัด รับของที่ระลึก และลุ้นของรางวัลจากทางโรงพยาบาล วันพุธที่ 31 พ.ค.66 เวลา 13.30น.-16.00น. ณ ห้องประชุมชั้น4 รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ลงทะเบียนฟรี! คลิก https://forms.gle/VTTnmsS6rbVrudBR9 หรือโทร 074-310310 กด 0