เชิญร่วมสัมมนา

เชิญร่วมสัมมนา "มะเร็งปอด ภัยเงียบคร่าชีวิต"

แชร์ |

รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 | เวลา 11.36 - 11.36 น.

พบกิจกรรมดูแลปอดให้แข็งแรง อาทิ ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test) ฟรี บรรยายหัวข้อ ‘’มะเร็งปอดภัยอันตรายที่ไม่มีอาการ โดยอายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ และ ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ" กิจกรรมฝึกลมหายใจและบริหารปอดโดยนักกายภาพบำบัด รับของที่ระลึก และลุ้นของรางวัลจากทางโรงพยาบาล วันพุธที่ 31 พ.ค.66 เวลา 13.30น.-16.00น. ณ ห้องประชุมชั้น4 รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ลงทะเบียนฟรี! คลิก https://forms.gle/VTTnmsS6rbVrudBR9 หรือโทร 074-310310 กด 0