การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

แชร์ |

ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
วันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2566 | เวลา 08.30 - 12.00 น.

The 20th Thailand Astronomy Olympiad 2023 (20th TAO)

พิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ที่จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี