เปิดแถลงข่าว ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปี "ตรุษจีน หาดใหญ่ 2567" พร้อมเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองในว

เปิดแถลงข่าว ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปี "ตรุษจีน หาดใหญ่ 2567" พร้อมเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองในว


แชร์กิจกรรมนี้
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 สิงหาคม 2567

????9 กุมภาพันธ์ 67

23.00 น. รับเทพเจ้าโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย ณ ลานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี

????10 กุมภาพันธ์ 67

19.00 น. การแสดงวงดนตรีโรงเรียนเทศบาล1 เอ็งเสียงสามัคคี หาดใหญ่

????11 กุมภาพันธ์ 67

05.00 น. การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลถนนมังกร

19.00 น. การแสดงหนังตะลุงคณะน้องเดียว 

????12 กุมภาพันธ์ 67

19.00 น. การแสดงบนเวที การคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม

????13 กุมภาพันธ์ 67

09.00 น. พิธีทางศาสนา โดยคณะศาสนพิธี

17.00 น. พิธีเปิดงานและฉลองครบรอบก่อตั้งมูลนิธิฯปีที่66

19.00 น. การแสดงแสง-สี-เสียง มัลติมีเดีย โดยศุภักษร

20.30 น. คอนเสิร์ตศิลปินGMM "เจ เจตริน"

????14 กุมภาพันธ์ 67

19.00 น. การแสดงแสง-สี-เสียง มัลติมีเดีย โดยศุภักษร

20.30 น. คอนเสิร์ตศิลปินท็อปไลน์ไดมอนด์ 'ซูเปอร์วาเลนไทน์"

????15 กุมภาพันธ์ 67

19.00 น. การแสดงแสง-สี-เสียง มัลติมีเดีย โดยศุภักษร

20.30 น. คอนเสิร์ตศิลปินGMM "แบงค์ ปรีติ"

????16 กุมภาพันธ์ 67

17.00 น. ขบวนแห่ออกประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่พระฯบนถนนสายสำคัญในหาดใหญ่

19.00 น. การแสดงคณะโล่วโก้ว ดนตรีจีนแต้จิ๋ว สิงโตคณะมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี

20.30 น. การแสดงสิงโต มังกรทอง คณะลูกชัยมงคล กรุงเทพฯ , คณะเอ็งกอ จ.หนองบัวลำภู

????17 กุมภาพันธ์ 67

04.00 น. องค์พระขึ้นประทับเกี้ยว

06.00 น. องค์พระออกจากศาลเจ้า ประทับในมูลนิธิฯให้สาธุชนเข้ากราบไหว้สักการะ

07.00 น. พิธีเปิดขบวนแห่ ออกแห่พระรอบเมืองหาดใหญ่ ชมริ้วขบวนต่างๆ มังกรทอง สิงโต เอ็งกอ

17.00 น. เกี้ยวพระทุกเกี้ยวพร้อมกันหน้าศาลเจ้า

19.00 น. พิธีลุยไฟ

????18 กุมภาพันธ์ 67

09.00 น. พิธีฉลองวันสมภพเทวดาฟ้าดิน ทีกงแซ

19.00 น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้กับสาธุชน คุ้มครองบันดาลให้ทุกท่าน 

        อยู่เย็นเป็นสุข พลานามัยแข็งแรง มั่ง มี ศรี สุข

????????2024 SCHEDULE FOR PROCESSION OF GODS AND MISFORTUNE-DISPELLING CEREMONY

????Friday, February 9

11.00 PM - Welcome Cai Shen, God of Wealth, at the forecourt of the Foundation

????Saturday, February 10

07,00 PM - String musical performance by Tessaban 1 (Eng Siang Samakkee) school

????Sunday, February 11

05.00 AM - Fun run & Mini marathon activity

07.00 PM - Show by Nong Deaw nang talung (southern Thailand's shadow puppetry)

????Monday, February 12

07.00 PM - Students' performance on stage

Selection of individuals to roleplay Guan Yin and Seven Angels

????Tuesday February 13

09.00 AM - Religious ritual Making offerings to the gods

05.00 PM - Opening ceremony and celebration of the Foundation's 66th anniversary

07.00 PM - Multimedia performance (Light & Sound) by Supakson

08.30 PM - Live concert by "J Jetrin"

????Wednesday, February 14

07.00 PM - Multimedia performance (Light & Sound) by Supakson

08.30 PM - Live concert by "Super Valentine" band

????Thursday February 15

07.00 PM - Multimedia performance (Light & Sound) by Supakson

08.30 PM - Live concert by "Bank Preeti"

????Friday. February 16

05.00 PM - Car parades publicizing the event along important roads

07.00 PM - "The Lor Gou Troupe" performs Teochew Chinese orchestra to worship

the gods in the shrine

07.30 PM - Chinese lion dance by the Foundation's performance team

08.10 PM - Chinese horse dance

08.30 PM - Eng Kor performance with dragon and lion dance

????Saturday, February 17

04.00 AM - Summoning the gods to the palanquins

06.00 AM - The gods present in front of the shrine for participants to worship

07.00 AM - Opening gods procession ceremony & Procession of the gods around Hat Yai Clty

05.00 PM - All palaquins return to the Foundation

07.00 PM - Fire-walking ritual

????Sunday, February 18

09.00 AM - Celebrating the day of the birth of Tian Gong, Jade Emperor, performed

by the Low Gow group

07.00 PM- Performing ceremony to ward off bad luck and bless participants with good health, wealth, and happiness

????????二零二四年 合艾同善堂常年遊神盛 活动流程表 2024

佛暦二月九日

(農居癸卯年子時晚十一时至十二時)

堂前广场同接財神爺下降

佛居二月十日(農甲辰年正月初一日)

晚上七時 : 少年歌舞表演

佛居二月十一日(農暦甲辰年正月初二日)

早晨五時 : 舉辦馬拉松跑步競賽

晚上七時 : 欣賞泰國皮影戲(農廖)

佛二月十二日(農暦甲辰年正月初三日)

晚上七時 : 装扮觀音墅七仙女評选

佛路二月十三日(農歷甲辰年正月初四日)

上午九時 : 啟建道珞、開壇演净、隆天公灯

下午五時 : 舉行慶祝六十六週年紀念

晚上七時 : 灯光音响秀表演

佛暦二月十四日(農暦甲辰年正月初五日)

上午十時 : 供佛禮誦

晚上七時 : 灯光音响秀表演

佛居二月十五日(農暦甲辰年正月初六日)

上午十時 : 供佛禮誦

晚上七時 : 灯光音响秀表演

佛居二月十六日(農暦甲辰年正月初七日)

上午十時 : 供佛禮誦

晚上七時 : 金龍隊、英歌隊、醒獅隊

各种精彩節目在堂前表演

佛居二月十七日(農甲辰年正月初八日)

早晨六時 : 本堂执委奉請諸佛菩薩金身上轎套車

上午七时 : 诸佛菩薩聖駕出遊

下午五時 : 諸聖駕回集中堂前

下午七時 : 過火路

佛居二月十八日(農暦甲辰年正月初九日)

上午十時 : 慶祝天地父母聖诞

晚上七時 : 拜斗為眾善信祈福 (福敬)

晚上十时 : 晋袍化袍国坛